SAMTAL & COACHING

LEV LIVET FULLT UT

VIVA LA VITA

SAMTAL & COACHING

 

KAN VI HJÄLPA DIG • ATT HJÄLPA DIG SJÄLV?

 

Hur känner du att du fungerar i din vardag? Känns fördelningen mellan privat- och arbetsliv bra? Lever du dina fulla potential? Är det något som hindrar dig från att ta de steg du egentligen vill ta? Är ditt arbete tillfredsställande? Lever du i en lycklig relation? Känns det som livet är ett stort stressmoment som ibland saknar större mening? Går allt för fort?

 

Det kan finnas många saker vi vill ha stöd kring. Viva La Vita hjälper dig gärna att föra in lite nya perspektiv, ny kunskap och nya insikter i ditt liv! Vi ger verktyg och nya vinklingar som hjälper dig att hantera din vardag, stärker dig och ger support att ta nya vägar du kanske inte visste fanns, eller inte tordes gå på........

 

Problemen kan i och med det se olika ut:

 

# Kanske känner vi att stress börjar påverka oss på flera sätt än vi faktiskt har verktyg och mental styrka för att klara av? Kanske börjar stressen även påverka vår fysiska kropp negativt?

 

# Kanske har vi hamnat i en osund relation till sömn, mat, alkohol eller träning?

 

# Kanske känner vi att vi lever i en kravfylld vardag där vi tappat bort oss själva och det vi kanske egentligen tycker är viktigt i livet?

 

# Kanske förstår vi nu att vi behöver vi förstå oss själva bättre för att kunna leda eller relatera med andra ("andra" kan vara båda anställda, kollegor, partners eller familjemedlemmar).

 

Det kan finnas många anledningar till att man söker lite stöd på vägen, söker någon som lyssnar. Någon som kanske ger några råd och visar på praktiska verktyg som kan underlätta på livsresan.

 

 

BOKA DITT SAMTAL NU: INFO@VIVALAVITA.SE

 

Tel: 0706 269 569 info@vivalavita.se instagram: VivaLaVita.se copyright @ All Rights Reserved